• MY I NASI PRZEDSTAWICIELE

    •  2019/2020 

      

     Tegoroczny skład SU.

     przewodnicząca - Patrycja Kubiak kl. 8b

     zastępca przewodniczącej - Maja Olejnik kl. 8c

     sekretarz - Zosia Ziółkowska - kl. 7b

     skarbnik - Zuzia Gadomska kl. 8b

     Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego uczcili pamięć żołnierzy poległych w walkach o niepodległość i wolność naszej ojczyyzny. Zapaliliśmy znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza na naszym lokalnym cmentarzu w Brzezinach.

     Pamiętamy o patronie naszej szkoły.

     Byliśmy w Sejmie

     DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

     POŻEGNANIE

      

      

     WYNIKI WYBORÓW

      

     DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     z 7 lutego 2019 r.

      

     przewodnicząca

      

     PATRYCJA KUBIAK klasa VII B

      

      

     zastępca

      

     JAKUB BALCERAK klasa VIII A

      

      

      

      

      

     ...

      

      

     MIKOŁAJKI

     W środę na korytarzach pojawili się Mikołaje, Śnieżynki i  renifery. Mieli mnóstwo pracy przy rozdawaniu słodkości uczniom. Na koniec wybrano najlepsze przebrania i rozstrzygnięto konkurs na rymowankę.

     Za najciekawszą czapkę świąteczną nagrodę otrzymali:

     1. Maria Stachura
     2. Nikodem Balcerak
     3. Julia Garnys
     4. Miłosz  Derach
     5. Tymoteusz Kowalczyk

      

     Za najciekawszy strój świąteczny nagrodę otrzymali:      

     1. Klaudia Rojek

                    2. Michał Loba                       

     3. Wiktoria Adamus

     4. Roksana Szymczak

     Za najlepszą rymowankę o Mikołaju nagrodę otrzymali:

     1. Wiktoria Susmaga
     2. Klasa 7a
     3. Ola Rosiak
     4. Patrycja Tomczyk

     ZDJĘCIA

      ANDRZEJKI

     29 listopada na szkolnych korytarzach odbył się festiwal andrzejkowy. Podczas przerw uczniowie wszystkich klas uczestniczyli we wróżbach i zabawach andrzejkowych przygotowanych przez Samorząd Szkolny.

     Była to okazja do poznania wink swojej przyszłości dotyczącej sukcesów szkolnych, przyjaźni, szczęścia. Największym zainteresowaniem, oczywiście wśród dziewcząt, cieszyły  się wróżby miłosne. Odbywało się lanie wosku, wróżenie z kart, losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, które świadczyć miały o przyszłej profesji osoby, kartek z imionami dziewcząt lub chłopców  oznaczających imię żony lub męża.  Wszystko, oczywiście z duża dozą uśmiechu i  radości.

     ZDJĘCIA 

     DZIEŃ NAUCZYCIELA NA WESOŁO

     ZDJĘCIA

     18-go wrzesnia 2017 r. (w poniedziałek na pierwszej godzinie lekcyjnej) odbędą się prezentacje kandydatów do organów Samorzadu Uczniowskiego.

      

     Nasi kandydaci:

     KL IV A - ZOSIA CIESIELSKA, WERONIKA SKRZYŃSKA

     KL IV B - OLA BARAŃSKA, KUBA ŚRODA

     KL IV C - FILIP GOLA, KACPER HROVATIC

     KL IV D - HANIA NOWAŃSKA, MACIEK WOLAŃCZYK

     KL V A - KAMIL PRUSINSKI, SZYMON ROGOZIŃSKI

     KL V B - ZUZIA LOBA, WIKTOR NOLBRZAK

     KL V C - KARINA JAWORSKA, WIKTOR FERDZYN

     KL VI A - ZOSIA DUBICKA, MAKS ŚWIERCZYŃSKI

     KL VI B - KLAUDIA KUZMECKA, ADAM DUDA

     KL VI C - MAJA OLEJNIK, KAMILA GRZELAK

     KL VII A - PAULINA STANISZEWSKA, KUBA BALCERAK

     KL VII B - NATALKA LOBA, MATEUSZ KRAWCZYK

     KL VII C - SYLWIA JERZYNA, BŁAZEJ OKRASA

      

     Nasi przedstawiciele w roku szkolnym 2016/17

      

         O realizacji idei samorzaądności dziecięcej najlepiej świadczy system pedagogiczny, nazwany metodą wychowawczą Korczaka. Ten wybitny pisarz, lekarz, pedagog, społecznik krytycznie oceniał autokratyczny charakter szkół‚ ograniczający rozwój ucznia i godzący w jego honor. Domagał się, by szkoła była instytucją demokratyczną w której podmiotowo traktowano by dzieci.

         Urzeczywistnienie idei samorządności w praktyce edukacyjnej dało wprowadzenie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. gwarantującej prawne działanie samorządów uczniowskich. Według ustawy samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły a zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. To on określa zasady działania samorządu, jego strukturę, zasady wyborów, obowiązki, prawa i granice władzy poszczególnych organów samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Ustawa oświatowa zagwarantowała działanie samorządu uczniowskiego w szkole, określa jego kompetencje, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem oraz prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Oznacza to możliwość tworzenia w każdej szkole własnej struktury i regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin powinien być dostosowany do specyfiki szkoły i potrzeb uczniów tworzących Samorząd.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach
   • sp2brzeziny@o2.pl
   • 30przemekzbrz@gmail.com
   • 046 874 23 72 DYREKTOR - ANNA MRÓWKA WICEDYREKTOR - ELŻBIETA PIOTROWSKA
   • Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 17
 • Galeria zdjęć

   brak danych