Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Nawigacja

SAMORZĄD SZKOLNY

NASZE AKCJE

2015/2016

.

Piątek 27.11.2015
Ilość odwiedzin: 317125

KONTAKT

       

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

E-mail szkoły: sp2brzeziny@o2.pl
Telefon:

0468742372


DYREKTOR - ANNA MRÓWKA
WICEDYREKTOR - ELŻBIETA PIOTROWSKA

Adres szkoły: Brzeziny 95-060
ul. Sienkiewicza 17

E-mail administratora

strony:

 

 

30przemekzbrz@gmail.com             


 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Wiadomości

 • Dzień 9 listopada 2015r. niewątpliwie zostanie odnotowany w kronice wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 2 jako wyjątkowo ważna data dla 99 uczniów klas pierwszych. Stała się ona oficjalnym momentem przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej. W tym dniu dzieci przybyły do szkoły ze swoimi rodzicami i dziadkami, aby w ich obecności złożyć uroczyste ślubowanie i przyjąć uczniowskie obowiązki. Pierwszą część uroczystości rozpoczęła dyrektor szkoły pani Anna Mrówka - krótkim, powitalnym przemówieniem. Przypomniała w nim, jak wielkim przeżyciem dla każdego dziecka jest rozpoczęcie nauki w szkole. Zaczyna ono samodzielnie zdobywać swoje pierwsze doświadczenia, poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo stara się sprostać wszystkim obowiązkom. Otuchy oraz odwagi życzyli dzieciom rodzice z rad klasowych, którzy przekazali ufundowane prezenty. Wiele serdecznych słów dzieci usłyszały od wychowawczyń, starszych koleżanek oraz zaproszonych gości. Następnie zgodnie z tradycją, przed sztandarem szkoły, wypowiadały słowa ślubowania „ My uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach uroczyście ślubujemy uczyć się pilnie, swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, szanować kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły, kochać zwierzęta oraz chronić przyrodę”. Aktu pasowania dopełniła pani dyrektor dotykając „ ołówkiem wiedzy ” ramienia każdego z pierwszoklasistów. W drugiej części uroczystości dzieci zaprezentowały w wierszach swoje umiejętności recytatorskie a w piosenkach wyraziły radość z bycia dzieckiem, uczniem i Polakiem. Na zakończenie, pani dyrektor, na ręce wychowawczyń przekazała kroniki klasowe, które upamiętnią wszystkie najważniejsze wydarzenia klasowe i szkolne. Ukoronowaniem ślubowania było wręczenie uczniom legitymacji szkolnych – pierwszego dowodu tożsamości. Nie zabrakło  uśmiechów, kwiatów, pamiątkowych fotografii / album fotograficzny/ i zasłużonego  poczęstunku.  

 • PATRIOTYZM MŁODEGO POKOLENIA

     We wtorek 10 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją i nauczycielami upamiętnili 97 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W uroczystym nastroju, podkreślonym odświętnym strojem, z narodowym akcentem: biało – czerwoną rozetą,  dzieci wyraziły swoją  pamięć, szacunek i uznanie dla bohaterskich czynów Polaków sprzed lat.

     Wszyscy uczniowie klas III – VI zgromadzili się wraz z wychowawcami w sali gimnastycznej, aby wspólnie odśpiewać „ Legionowe pieśni”.

 • KONKURS POETYCKI - WIERSZE O PAPIEŻU I DLA PAPIEŻA

  Cele:

  • budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów
  • doskonalenie umiejętności językowych
  • rozwijanie uzdolnień literackich dzieci
  • przybliżenie postaci papieża Jana Pawła

   

   

  Założenia organizacyjne:

  • konkurs ma zasięg szkolny
  • nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: Jolanta Sasin, Grażyna Krystera, Anna Gołąbek
  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI
  • ilość uczniów jest nieograniczona

 • BLISIKIE SPOTKANIE Z DZIKĄ PRZYRODĄ!

     W ostatni dzień przed weekendem piątoklasiści i szóstoklasiści wzięli udział w nietypowej lekcji przyrody. Do szkoły zawitały węże… oczywiście wraz ze swoim opiekunem… i to na zaproszenie Pani Dyrektor!

    Emocje były ogromne. Dzieci mogły nie tylko podziwiać, ale i dotykać prezentowane okazy: pytona tygrysiego, boa tęczowego i boa dusiciela. Szczególną atrakcją okazał się osobnik albinotyczny pytona tygrysiego. Natura pozbawiła go brązowego barwnika w skórze, w związku z czym w  odróżnieniu od swoich poprzedników, był on jasno- żółty!

 • Apple Bobbing

  08.11.2015

  Halloween is a celebration observed in a number of countries on 31st October.  Halloween activites include trick-or-treating, attending Halloween costume parties, decorating, carving pumpkins into jack-o-lanterns, lighting bonfires, apple bobbing and visiting haunted attractions, telling scary stories and watching horror films.

  This year students at our school tried apple bobbing. Have a look at some photoes here;-)